Υποδομές

Για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να μπορούμε να υλοποιούμε οποιοδήποτε στολισμό επιλέξετε διαθέτουμε ικανό εξοπλισμό και μέσα όπως:

  • Ψυκτικοί  θάλαμοι για την διατήρηση των ανθέων σε άριστη κατάσταση.
  • Βάζα πολλών τύπων και σχεδίων για την κάλυψη όλων των πιθανών διακοσμητικών αναγκών
  • Αμφορείς, πιθάρια κτλ που συνδυάζονται απόλυτα με το χαρακτήρα των αιθουσών και εκκλησιών την Μονεμβάσιας
  • Λαμπάδες όλων των ειδών
  • Μανουάλια
  • Ανθοστήλες
  • Φορτηγό αυτοκίνητο

Όλα τα παραπάνω είναι υπό συνεχή ανανέωση και για όλο και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της πελατείας μας.