Θρησκευτικές Εκδηλώσεις

Το ανθοπωλείο μας αναλαμβάνει τον στολισμό κατά την διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων.