Στολισμός Επιταφίου Αγ. Ιωάννη και Αγγελώνας

Όπως κάθε χρόνο με θρησκευτική κατάνυξη έγινε ο στολισμός του επιταφίου.